اقلام موجود فروشگاه اینترنتی آریا ابزار دقیق پیشرو

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

آنالایزرها
ترانسمیتر آنالایزر CLM223 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶۴۴یورو
سنسور PH- CPS11D اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۹۶یورو
کابل دیجیتال CYK10 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱۲۳یورو
سنسور کلر CCS142D - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۸۶۱یورو
نگهدارنده سنسور Turbidity - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۳۳۴یورو
آنالایزر سنسور PH - CPS92D اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۸۰یورو
آنالایزر سنسور PH - CPS11 اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۱۱یورو
کابل آنالایزر - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۸۱یورو
آنالایزر نگهدارنده سنسور Hygienic PH - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۲۲یورو
آنالایزر نگهدارنده سنسور PH - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۳۶۸یورو
ترانسمیتر آنالایزر CLM223 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۸۷۴یورو
ترانسمیتر آنالایزر CLM253 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۰۹۶یورو
ترانسمیتر آنالایزر CLM253 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۲۳۰یورو
سنسور conductivity CLS21D - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶۸۹یورو
جریان سنج ها / فلومتر
دما سنج ها / ترانسمیتر دما
سطح سنج ها / ترانسمیتر سطح
ترانسمیتر سطح سنج خازنی FMI51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۲۴۰یورو
نمایشگر Tank Side Monitor NRF590 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲,۱۷۲یورو
سطح سنج سوئیچی vibronic Soliphant FTM51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۸۹۹یورو
سطح سنج سوئیچی vibronic-FTL51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۰۳۴یورو
سطح سنج سوئیچی vibronic-FTL51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶۹۳یورو
سطح سنج سوئیچی vibronic-FTL51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶۵۶یورو
مبدل NAMUR به سوئیچ SPDT - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱۱۶یورو
سوئیچ سطح سنج خازنی solicap FTI77 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۱۷۴یورو
سوئیچ سطح سنج خازنی solicap FTI56 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶۴۶یورو
سطح سنج راداری Time-of-Flight Levelflex FMP54 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۳,۵۸۸یورو
سطح سنج راداری FMR532 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۶,۱۷۶یورو
ترانسمیتر سطح سنج خازنی FMI51 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۹۶۲یورو
سطح سنج آلتراسونیک Time-of-Flight - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۷۵۶یورو
فشار سنج ها / ترانسمیتر فشار
ترانسمیتر اختلاف فشار PMD55 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۲۷۵یورو
ترانسمیتر اختلاف فشار PMD55 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۲۷۴یورو
ترانسمیتر اختلاف فشار PMD75 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱,۴۶۶یورو
ترانسمیتر فشار PMP71 - اندرس هاوزر Endress Hauser در انبار موجود نیست ۹۹۱یورو
ترانسمیتر فشار PMP71 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۹۸۸یورو
ترانسمیتر فشار PMC41 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۳۴۶یورو
ترانسمیتر فشار PMC131 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۱۲۷یورو
ترانسمیتر سوئیچ PNP فشار PTC31 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۲۱۷یورو
ترانسمیتر فشار PMP46 - اندرس هاوزر Endress Hauser موجود در انبار ۹۷۷یورو
تجهیزات جانبی